Järelvalve

Haldusjärelevalvet koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus. PGS § 84  “Haldusjärelevalve teostamine”

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
e-post: hm@hm.eelink opens on new page

Avaldatud 06.12.2023. Viimati muudetud 06.12.2023.